ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ


ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਨ >> ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸਹੂਲਤ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ
 

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਿਖਰਲੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੀਓਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਯਮਤ/ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ.

ਲੋਨ ਸੀਮਾ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.50 ਲੱਖ

ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ।

ਕੋਲਟਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ                          

ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ।