ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ


ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਨ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, PSU, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ।

ਮਕਸਦ

ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ।

ਲੋਨ ਸੀਮਾ

ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 15 ਗੁਣਾ ਜਾਂ RS। 4.00 ਲੱਖ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ

ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ।

ਕੋਲਟਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ          

ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, PSU, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ।

ਮਕਸਦ

ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ।

ਲੋਨ ਸੀਮਾ

ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਜਾਂ RS। 2.00 ਲੱਖ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ

ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ।

ਕੋਲਟਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ          

ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ

ਲਾਭਪਾਤਰੀ
 

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਿਖਰਲੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੀਓਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਯਮਤ/ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ.

ਲੋਨ ਸੀਮਾ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.50 ਲੱਖ

ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ।

ਕੋਲਟਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ                          

ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ।