Term Deposits

ਲਾਭਪਾਤਰੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ।

ਮਕਸਦ

ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ RS ਤੱਕ। 50.00 ਲੱਖ

ਹਾਸ਼ੀਏ

15%

ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਅਧਿਕਤਮ 9 ਸਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ.

ਕੋਲਟਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ          

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 150% ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਜਿਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਔਸਤ ਮੁੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ.